zelená veterina hořovice
Kastrace psa

Ronald M. Bright, DVM, MS, DACVS

Proč kastrovat?

Kastrace je prováděna u psů k

  • omezení počtu přemnožených psů a nechtěných štěňat
  • Omezení nežádoucího značkování
  • Předcházení onemocnění prostaty a případných nádorů řitní oblasti
  • K prevenci vzniku hrázkové kýly u starých psů (nebo se provádí při chirurgickém řešení hrázkové kýly)
  • Předcházení nebo odstranění nádorů varlat nebo šourku
  • Řešení šourkové kýly
  • Zmírnění nebo prevenci ucpání močové trubice močovými kameny (jako součást chirurgického vytvoření vývodu močové trubice před šourkem)
  • Omezení určitých hormonálních onemocnění
  • Zamezení přenosu dědičných onemocnění z generace na generaci

Popis techniky

Kastrace (nebo-li orchiektomie) je chirurgické odstranění varlat.  U psů, kteří mají obě varlata v šourku je řez veden kůží před šourkem. Jestliže jedno nebo obě varlata se nacházejí v břiše (nesestouplé varle, nebo kryptorchismus) používá se přístup řezem přes břišní stěnu.  Je-li varle poblíž šourku nebo v třísle, tak se kožní řez dělá přímo nad varletem. Většina kastračních ran je uzavírána vnitřními kožními stehy, aby se omezilo lízání rány. Tyto stehy se neodstraňují. Odstranění šourku současně s varlaty je nezbytné v případech nádoru, poranění nebo infekce, nebo  v případech, kdy je šourek výrazně velký.

Předoperační příprava

Váš veterinární lékař vás poučí, kdy nasadit hladovku  a případně i odebrat vodu. To závisí na anestézii, která je použita k zákroku. Většina psů podstupujících kastraci je zdravých a stačí jim  minimální laboratorní vyšetření. Více diagnostických vyšetření postupuje pes, jestliže je kastrace součástí terapie jiného onemocnění.

Možné komplikace

Komplikace po kastraci nebývají časté. Nadměrnému lízání a tím traumatizaci operační rány, lze zabránit použitím Alžbětinského límce. Malé množství krvavé tekutiny, která se může hromadit v šourku, se obvykle vstřebá během 2 týdnů. Chirurgický zákrok k odstranění  většího množství nahromaděné krvavé tekutiny a případně i šourku se provádí jen zřídka. U některých psů, kteří jsou kastrováni pro nadměrné toulání nebo problematické chování nemusí po kastraci dojít k výraznému zlepšení.

Pooperační péče

Pes by měl být ponechán v klidu10-14 dní do doby než se rána zahojí, zvláště pokud byl kastrován přes břišní stěnu. Doporučováno je vodění na vodítku a omezení her a výcviku. Je lépe psa ponechat v klidném, čistém a suchém prostředí do doby, než se rána zahojí. Pokud se rána nešila  stehy procházejícími na povrch kůže, není potřeba další návštěvy.

 

NOVINKA

PSÍ ŠKOLIČKA

facebook1

Ošetřující lékař
MVDr. Miloš URBAN

 


pohotovost

mobil: 602 336 846


NABÍZÍME
KVALITNÍ KRMENÍ:

proplan-logo

proplan_pupp